Administratorem danych osobowych zebranych przez formularz kontaktowy jest Grawer-olsztyn.pl Marzena Pieńczykowska-Gwozdek, Radiowa 7, 10-205 Olsztyn, NIP 7391024125

Administrator danych osobowych w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych działa w oparciu o procedury i rozporządzenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator danych osobowych zapewnia, iż dane osobowe są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane zgodnie z celem (wykonanie usługi/zapytanie oferotwe) i nie przetwarzane niezgodnie z tymi celami
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą
  • dane osobowe nie są przetrzymywane dłużej niż to niezbędne (do osiągnięcia celu przetwarzania)

W celu przygotowania oferty administrator wykorzystuje dobrowolnie przekazane dane przez użytkownika

Do przetwarzanych danych przysługuje wgląd użytkownikowi, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do:

  • modyfikacji danych
  • żądania przekazania danych innemu podmiotowi
  • ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych
  • Użytkownik również może cofnąć w każdym momencie udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać ich usunięcia.

    W celu wykonania powyższych praw użytkownik powinien skontaktować się z administratorem korzystając z adresu biuro@grawer-olsztyn.pl lub biuro@tabliczki-znamionowe.eu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Neque ab aliquid, atque enim, vero nobis quam beatae nesciunt aliquam molestias, optio hic laborum esse. Deserunt architecto officiis laudantium corporis voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Neque ab aliquid, atque enim, vero nobis quam beatae nesciunt aliquam molestias, optio hic laborum esse. Deserunt architecto officiis laudantium corporis voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Neque ab aliquid, atque enim, vero nobis quam beatae nesciunt aliquam molestias, optio hic laborum esse. Deserunt architecto officiis laudantium corporis voluptatem.

Popy ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Neque ab aliquid, atque enim, vero nobis quam beatae nesciunt aliquam molestias, optio hic laborum esse. Deserunt architecto officiis laudantium corporis voluptatem.

Popy ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Neque ab aliquid, atque enim, vero nobis quam beatae nesciunt aliquam molestias, optio hic laborum esse. Deserunt architecto officiis laudantium corporis voluptatem.

Popy ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Neque ab aliquid, atque enim, vero nobis quam beatae nesciunt aliquam molestias, optio hic laborum esse. Deserunt architecto officiis laudantium corporis voluptatem.